نرخ سود بانکی به ۲۵ درصد رسید

نرخ سود بانکی به ۲۵ درصد رسید

اخبار پولی مالی_ همزمان با مجوز انتشار اوراق گواهی با سود ۲۳ درصدی، فضای رقابتی بین بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده تا جایی که برخی بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده را به ۲۵ درصد هم افزایش دادند.