نرخ سود بین بانکی کمتر شد

نرخ سود بین بانکی کمتر شد

اخبار پولی مالی_ بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در هفته گذشته ۲۳.۵۵ درصد بوده که نسبت به هفته قبل از آن با کاهش جزئی مواجه شده است.

نرخ سود بین بانکی رکورد زد

نرخ سود بین بانکی رکورد زد

اخبار پولی مالی_ نرخ سود بین بانکی با ثبت عدد ۲۳.۳۶ درصد رکورد جدیدی را نسبت به هفته‌ها و سال گذشته به ثبت رساند.