پلتفرم فراز بانک ایران‌زمین فراتر از نئوبانک
گزارش:

پلتفرم فراز بانک ایران‌زمین فراتر از نئوبانک

اخبار پولی مالی- در چند سال اخیر با توسعه بیشتر خدمات دیجیتال در کشور، برخی از بانک‌های در مسیر دیجیتالی‌شدن نظیر بانک ایران‌زمین، به فکر ایجاد شعبه‌های دیجیتال افتادند. این شعبه‌ها مثل نئوبانک‌ها خدمات بانکی را به شکل آنلاین ارائه می‌کنند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی