حیات شرکت‌ها و سازمان‌ها به توسعه آنها بستگی دارد
مدیرعامل فولاد هرمزگان:

حیات شرکت‌ها و سازمان‌ها به توسعه آنها بستگی دارد

اخبار پولی مالی- مدیرعامل فولاد هرمزگان در بازدید از شرکت میرکو بر تکمیل طرح های توسعه ای فولاد هرمزگان تاکید و ابراز امیدواری کرد فولاد هرمزگان با وجود نیروی های متخصص و تحول گرا و حمایت های دولت مردمی به این مهم دست خواهد یافت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400