«بیمه موبایل سامان» راهی بازار شد
جهت پوشش خطرهای رایج تلفن های همراه:

«بیمه موبایل سامان» راهی بازار شد

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه سامان با شناخت چنین تهدیدهایی در بازار موبایل کشور، « بیمه موبایل سامان » را ارائه کرده است تا خیال دارندگان این نوع دستگاه را از بابت جبران خسارت وارده راحت کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی