تولید محصول جدید در کارخانه ذوب آهن اصفهان
صنعتگران فولاد در مسیر خودکفایی؛

تولید محصول جدید در کارخانه ذوب آهن اصفهان

اخبار پولی مالی-گسترش برنامه‌های فنی مهندسی مدیریت نورد باعث شد میلگرد آلیاژی ۳۰ نیز در یک ماه گذشته به عنوان سومین محصول تولیدی به سبد محصولات ذوب آهن اصفهان اضافه شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400