ثبت بالاترین آمار جذب سرمایه‌گذاری در سال جاری
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس عنوان کرد:

ثبت بالاترین آمار جذب سرمایه‌گذاری در سال جاری

اخبار پولی مالی- مناطق ویژه اقتصادی در کشورهای مختلف از جنبه‌های گوناگون حائز اهمیت هستند. این مناطق که بیشتر در سواحل دریاهای آزاد قرار دارند، به عنوان محلی امن برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آیند زیرا از یک سو، زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی و... برای سرمایه‌گذاران فراهم است و از سوی دیگر، تجارت و واردات و صادرات سریع و آسان در مناطق ویژه انجام می‌شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400