مطالبات معوق بانک ایران زمین کاهشی شد
گزارش:

مطالبات معوق بانک ایران زمین کاهشی شد

اخبار پولی مالی- بانک ایران‌زمین طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای کاهش مطالبات غیر جاری انجام داده و بررسی‌ها نشان می‌دهد این تلاش‌ها به نتایج مطلوب رسیده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400