حمایت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از آسیب دیدگان حادثه در کردستان
در پى وقوع حادثه واژگونى مینی بوس در جاده کامیاران اعلام شد:

حمایت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از آسیب دیدگان حادثه در کردستان

اخبار پولی مالی- اخبار پولی مالی- صندوق تامین خسارتهاى بدنى کشور،آمادگى کامل خود را جهت رسیدگى و پرداخت خسارت به خانواده هاى جانباختگان و مصدومین واژگونى مینی بوس در کردستان اعلام کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی