وقتی تجربه مشتری به ارائه خدمات برتر تبدیل می‌شود
حرکت از چشم‌انداز به‌سوی کیفیت

وقتی تجربه مشتری به ارائه خدمات برتر تبدیل می‌شود

اخبار پولی مالی- تجربه بانک‌های دیجیتال موفق در جهان نشان می‌دهد، هرگاه مشتری به‌جای محصول، محور قرار می‌گیرد و محصول بر اساس نیاز واقعی او طراحی می‌شود، تحولات عظیمی در آن نهاد مالی به وقوع می‌پیوندد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی