یک انتصاب جدید در بیمه البرز
با حکم مدیر عامل صورت گرفت:

یک انتصاب جدید در بیمه البرز

اخبار پولی مالی-مدیرعامل بیمه البرز طی حکمی احمد خیری را به عنوان مدیر توسعه بازار این شرکت منصوب کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400