شرکت فولاد خوزستان بیشترین پشتیبانی را از مراکز واکسیناسیون دارد

شرکت فولاد خوزستان بیشترین پشتیبانی را از مراکز واکسیناسیون دارد

اخبار پولی مالی- فرمانده حوزه بسیج کارگری شهید بقایی با اشاره به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمام قد در مقابله با کرونا وارد میدان شده است، از پشتیبانی مستمر شرکت فولاد خوزستان از مراکز واکسیناسیون خبر داد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400