مدیر امور حراست بانک ملی ایران معرفی شد
با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران؛

مدیر امور حراست بانک ملی ایران معرفی شد

اخبار پولی مالی- با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران، رئیس سازمان حراست کل کشور، اعضای هیات مدیره بانک و جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه حراست، مراسم تودیع و معارفه مدیر امور حراست بانک ملی ایران برگزار شد.