در محیط جهانی و رقابتی امروز، سرمایه‌های انسانی کلید پیشروی کارآمد و بقای یک سازمان است
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه:

در محیط جهانی و رقابتی امروز، سرمایه‌های انسانی کلید پیشروی کارآمد و بقای یک سازمان است

اخبار پولی مالی-مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه روز شنبه ۱۷ مهرماه در جلسه شورای معاونین این شرکت، مهندس مهدی کفایت را که سابقه مدیریت قراردادهای خرید و مدیریت کنترل مواد شرکت فولاد مبارکه را در کارنامه خود دارد به عنوان معاون جدید سرمایه های انسانی و سازماندهی و آقای مجتبی پوربافرانی را که پیش از این در سمت مدیر امور مالی مشغول به فعالیت بود به عنوان مدیر حوزه مدیر عامل شرکت منصوب نمود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400