مدل عملیاتی بازارگردانی تغییر می‌کند
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس:

مدل عملیاتی بازارگردانی تغییر می‌کند

اخبار پولی مالی_ حجم فعالیت‌ صندوق‌های بازارگردانی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های پیشین به مراتب کاهش یافته است که شیوه و مدل بازارگردانی‌ آن‌ها اصلاح خواهد شد. در اصلاح مدل عملیاتی بازارگردانی، به‌ دنبال جایگزینی صندوق‌های بازارگردانی حرفه‌ای، در عوض درگیر شدن منابع ناشران هستیم.