ورود مدل‌های پرمتقاضی به بورس، خودرویی‌ها را بالا کشید
کارشناس بازار سرمایه:

ورود مدل‌های پرمتقاضی به بورس، خودرویی‌ها را بالا کشید

اخبار پولی مالی_ عرضه خودرو، مخصوصا مدل‌های پرمتقاضی در بورس کالا اتفاق مثبتی بود که در این زمینه رخ داد و با توجه به آنکه گروه خودرویی همواره جزو لیدرهای بازار سرمایه بوده، رشد گروه خودرویی روی کلیت بازار اثرگذار خواهد بود؛ به طوری که این گروه این ظرفیت را دارد که با حرکت خود، لوکوموتیو بورس را هم به حرکت بیندازد.