معماری منابع انسانی مبتنی بر مدل‌های بلوغ و تعالی در صندوق توسعه ملی
سی و پنجمین وبینار علمی-آموزشی صندوق توسعه ملی؛

معماری منابع انسانی مبتنی بر مدل‌های بلوغ و تعالی در صندوق توسعه ملی

اخبار پولی مالی_ وبینار "معماری منابع انسانی مبتنی بر مدل‌های بلوغ و تعالی در صندوق توسعه ملی" با حضور مجید سلیمی، استاد دانشگاه و متخصص مدیریت منابع انسانی، دوشنبه 28 فروردین 1402 به صورت برخط برگزار می‌شود.