حداکثر سن بازنشستگی ۶۵ سال شد

حداکثر سن بازنشستگی ۶۵ سال شد

اخبار پولی مالی_ صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر می‌باشد از مفاد این حکم مستثنی می‌باشند.