دو عنوان شغلی جدید به مدرسه داتین اضافه شد
مدرسه داتین بزرگتر می‌شود

دو عنوان شغلی جدید به مدرسه داتین اضافه شد

اخبار پولی مالی- دو عنوان شغلی مهندسی تست نرم‌افزار و پشتیبان محصولات بانکی در جدیدترین تحولات توسعه‌ایمدرسه داتین، به ردیف‌های شغلی این مدرسه اضافه شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی