پرداخت دو هزار و ۸۰۰میلیارد ریال وام به مددجویان توسط بانک سینا
در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفت:

پرداخت دو هزار و ۸۰۰میلیارد ریال وام به مددجویان توسط بانک سینا

اخبار پولی مالی_ بانک سینا در راستای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد و نیازمند جامعه، از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، تعداد سه هزار و 280 فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش دو هزار و 836 میلیارد ریال به مددجویان معرفی‌شده از سوی کمیته امام(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت کرده است.