کارنامه شرکت فولاد مبارکه در حفظ محیط‌ زیست درخشان است
در نشست تخصصی «هوا برای تنفس» با موضوع کنترل آلودگی هوای اصفهان مطرح شد؛

کارنامه شرکت فولاد مبارکه در حفظ محیط‌ زیست درخشان است

اخبار پولی مالی-رئیس محیط‌زیست شرکت فولاد مبارکه با اشاره به نصب سیستم پایش آنلاین روی دودکش‌های نواحی تولیدی در فولاد مبارکه گفت: در شرکت فولاد مبارکه مکنده‌های صنعتی ثابت و متحرک برای جمع‌آوری و کاهش انتشار غبار به‌منظور جلوگیری از انتشار غبار به هوا نصب‌شده است.
نقش فولاد مبارکه در ارتقای سلامت آب‌های زیرزمینی و بهداشت محیط با تصفیه پساب‌های شهری
رئیس محیط زیست شرکت فولاد مبارکه در نشست تخصصی «احیای زاینده‌رود، راهکارها و چالش‌ها» مطرح کرد؛

نقش فولاد مبارکه در ارتقای سلامت آب‌های زیرزمینی و بهداشت محیط با تصفیه پساب‌های شهری

 اخبار پولی مالی-رئیس محیط زیست شرکت فولاد مبارکه گفت: تصفیه پساب‌های شهری خریداری‌شده توسط فولاد مبارکه که به سیستم DAF با هدف تصفیه بهتر مجهز است، علاوه بر کاهش وابستگی این شرکت به آب خام، سلامت آب‌های زیرزمینی و چاه‌های جذبی و بهداشت محیط مناطق اطراف را نیز ارتقا بخشیده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا