دو انتصاب جدید در بانک سپه
طی احکام جداگانه:

دو انتصاب جدید در بانک سپه

اخبار پولی مالی- اسکندری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و محمود نکونام سرپرست اداره کل روابط عمومی بانک سپه شد.