نشست مشاور ورزشی مدیرعامل چادرملو و روسای هیات های ورزشی اردکان
برای نخستین بار انجام گرفت؛

نشست مشاور ورزشی مدیرعامل چادرملو و روسای هیات های ورزشی اردکان

اخبار پولی مالی- بنا به راهبرد تعیین شده از سوی ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در لزوم حمایت از استعدادها و نخبگان ورزشی شهرستان اردکان طی جلسه ای در محل مجتمع صنعتی چادرملو، روسای هیات های ورزشی شهرستان اردکان به بیان مشکلات و موانع هیات های ورزشی پرداختند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی