امروز بخر بعدا پرداخت کن

امروز بخر بعدا پرداخت کن

اخبار پولی مالی_ شعب بانک تجارت در سراسر کشور آماده ارائه محصول BNPL (خرید اعتباری امروز بخر بعدا پرداخت کن) به مشتریان هستند.