رویداد سالانه آپ ۹ خرداد برگزار می‌شود

رویداد سالانه آپ ۹ خرداد برگزار می‌شود

اخبار پولی مالی_ اپلیکیشن آپ در آستانه ۹ساله‌شدن است و به همین بهانه نهم خردادماه رویداد سالانه خود را با معرفی دو محصول جدید برگزار می‌کند. در این رویداد که قرار است بهار هر سال برپا شود، دستاوردها و برنامه‌های ‌آتی شرکت بررسی می‌شود.