معرفی سامانه‌ها و محصولات نوآورانه بیمه پارسیان و موسسه دانش‌بنیان طلیعه فناوری هوشمند
در پنجمین پویش فناورانه "سه شنبه های نوآورانه صنعت بیمه "

معرفی سامانه‌ها و محصولات نوآورانه بیمه پارسیان و موسسه دانش‌بنیان طلیعه فناوری هوشمند

اخبار پولی مالی_ در سه شنبه های نوآورانه این هفته ی صنعت بیمه، سامانه ها و محصولات نوین شرکت بیمه پارسیان و سامانه ارزیابی شرکت دانش بنیان «طلیعه فناوری هوشمند» معرفی خواهند شد.