فولاد مبارکه از ایده‌های نوآورانه و خلاق فرهنگی استقبال می‌کند
مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه از ایده‌های نوآورانه و خلاق فرهنگی استقبال می‌کند

اخبار پولی مالی-مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه از استقبال این شرکت از طرح‌های نوآورانه و خلاق فرهنگی خبر داد و گفت: هدف ما از ایجاد ارتباط با مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق، حمایت از حرکت‌ها و ایده‌های نو در عرصه فرهنگی است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی