برگزاری دوازدهمین پویش فناورانه سه‌شنبه‌های نوآورانه با معرفی محصولات جدید بیمه ایران

برگزاری دوازدهمین پویش فناورانه سه‌شنبه‌های نوآورانه با معرفی محصولات جدید بیمه ایران

اخبار پولی مالی_ دوازدهمین هفته از پویش فناورانه با معرفی سامانه های مبتنی بر فناوری‌ بیمه ایران با حضور مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی، علی بنیادی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی، حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل علیرضا مقدسی عضو هیات مدیره و سلامی سرپرست معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه ایران در بیمه مرکزی برگزارشد.