مجلس به دنبال وصول کامل مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد؛

مجلس به دنبال وصول کامل مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت

اخبار پولی مالی_ عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر کاهش دسترسی دولت و بانک مرکزی به منابع صندوق به حداقل ممکن در قانون بودجه 1402 و به خصوص برنامه هفتم توسعه، گفت: مجلس به دنبال وصول کامل مطالبات صندوق از دولت است و این امر در قانون برنامه هفتم توسعه در کنار استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی به طور جدی دنبال می شود.