موافقت مجلس با افزایش وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۳
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:

موافقت مجلس با افزایش وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۳

اخبار پولی مالی_ اعضای کمیسیون مجلس با پیشنهاد پرداخت وام ازدواج به ۳۰۰ میلیون و ۳۵۰ میلیون تومان برای زوج ۲۵ سال و زوجه ۲۳ سال در لایحه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند.