مجلس تسهیلات ۸۳۰ میلیونی به کارکنان بانک‌ها را بررسی می‌کند

مجلس تسهیلات ۸۳۰ میلیونی به کارکنان بانک‌ها را بررسی می‌کند

اخبار پولی مالی_ طبق آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها تا سقف ۸۳۰ میلیون تومان مجاز شده که تسهیلات خرید مسکن و جعاله نیز از آن مستثنی است یعنی ۵۵۰ میلیون تومان علاوه بر ۸۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود.