مجامع بانک تجارت برگزار شد

مجامع بانک تجارت برگزار شد

اخبار پولی مالی_ مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به‌طور فوق‌العاده بانک تجارت با تصویب اصلاح بخشی از اساسنامه این بانک و انتخاب یک عضو جدید در هیات مدیره برگزار شد.