توسعه روابط پولی و بانکی تهران – دوحه

توسعه روابط پولی و بانکی تهران – دوحه

اخبار پولی مالی_ روسای‌کل بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قطر با اشاره به ظرفیت‌های بی‌شمار اقتصادی و زمینه‌های متنوع همکاری‌های تجاری بین ایران و قطر، بر ضرورت افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی دو کشور تاکید کردند.