تغییرات دستورالعمل افشای ناشران در ماه‌های آتی
رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس اعلام کرد:

تغییرات دستورالعمل افشای ناشران در ماه‌های آتی

اخبار پولی مالی_ رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس گفت از یک سال گذشته اصلاح کلیت دستورالعمل افشا در دستورکار سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد قرار گرفت.