افزایش ۳۲ درصدی مانده سپرده‌ها در شبکه بانکی
نسبت به آبان ماه سال گذشته؛

افزایش ۳۲ درصدی مانده سپرده‌ها در شبکه بانکی

اخبار پولی مالی_ مانده کل سپرده‌ها در شبکه بانکی در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۵۳۱۷.۰ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۵۸۴۰.۰ هزار میلیارد ریال (۳۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۰۰۰۵.۷ هزار میلیارد ریال (۱۸.۱درصد) افزایش نشان می‌دهد.