کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام تصویب شد
اقدامات ادامه‌دار حمایتی دولت از بورس؛

کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام تصویب شد

اخبار پولی مالی_ پس از ارائه بسته ۱۰ بندی حمایتی از بورس و رهایی گام به گام صنایع از جمله خودرو، تایر، سیمان و ... از قیمت گذاری دستوری، اقدامات دولت برای بازگشت اعتماد به بازار سهام ادامه دارد و کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید.