اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‏‌های مستقیم
رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد؛

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‏‌های مستقیم

اخبار پولی مالی_ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‏ های مستقیم را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.