شناسایی مالیاتی پزشکانی که از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند

شناسایی مالیاتی پزشکانی که از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند

اخبار پولی مالی_ بخشی از جامعه پزشکی به دنبال استفاده از کارت به کارت یا پول نقد به جای کارتخوان است که برای تعدادی از آنها اخطاریه ارسال شده و بخش دیگر از پزشکان از حساب منشی، خانواده و یا یک حساب تجاری دیگر استفاده می کردند، حساب های مشکوک به تجاری شناسایی و به پرونده مالیاتی متصل شد.

جزییات جریمه پزشکانی که کارتخوان ندارند

جزییات جریمه پزشکانی که کارتخوان ندارند

اخبار پولی مالی_ اطلاعات پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند به ادارات کل امور مالیاتی داده شده است. ماموران مالیاتی از مطب پزشکانی که اطلاعات آنها ارائه شده ارزیابی‌ حضوری انجام می‌دهند و اگر تشخیص داده شود که مرتکب تخلف شده‌اند مشمول جریمه 10 درصد مالیات بر فروش کل خواهند شد.