صادرات غیرنفتی مشمول مالیات ۲ درصدی شد
با دستور وزیر اقتصاد؛

صادرات غیرنفتی مشمول مالیات ۲ درصدی شد

اخبار پولی مالی_ وزیر اقتصاد خواستار اخذ مالیات علی الحساب دو درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی شد.