سود دوبرابری دولت از درآمدهای مالیاتی نقل و انتقال سهام در ۴ماهه ابتدایی سال
مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی عنوان کرد:

سود دوبرابری دولت از درآمدهای مالیاتی نقل و انتقال سهام در ۴ماهه ابتدایی سال

اخبار پولی مالی_ در ۱۲ ماهه سال گذشته میزان مالیات دریافتی دولت از محل نقل‌وانتقال سهام حدود ۶ هزار و ١٠٠‌ میلیارد تومان بوده، در حالی که تنها در چهارماهه امسال این عدد به ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این اعداد با یکدیگر نشان از رشد دو برابری دریافتی‌ها در سال ۱۴۰۲ دارد.