اطلاعیه سازمان مالیاتی برای مالکان خودروها و واحدهای مسکونی گران‌قیمت

اطلاعیه سازمان مالیاتی برای مالکان خودروها و واحدهای مسکونی گران‌قیمت

اخبار پولی مالی_ در اجرای تبصره 6 قوانین بودجه سال های 1400 و 1401 مالیات متعلق به خودروها و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت از طریق درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع عموم مردم شریف کشور رسیده است.