برگزاری دومین دوره آموزش بین‌المللی مدیران صنعت بیمه در حوزه تکافل در کشور مالزی
پژوهشکده بیمه با همکاری دانشگاه اینسیف برگزار می‌کند

برگزاری دومین دوره آموزش بین‌المللی مدیران صنعت بیمه در حوزه تکافل در کشور مالزی

اخبار پولی مالی_ با همکاری پژوهشکده بیمه و دانشگاه اینسیف، دومین دوره آموزش بین‌المللی مدیران صنعت بیمه در حوزه تکافل، در مرداد ماه سال 1402 به صورت حضوری در کشور مالزی برگزار می‌گردد.