دعوت سازمان بورس از اساتید مبارزه با پولشویی
در راستای اجرای ماده الحاقی قانون مبارزه با پولشویی انجام شد؛

دعوت سازمان بورس از اساتید مبارزه با پولشویی

اخبار پولی مالی_ در راستای اجرای ماده ۱۴۵ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به بررسی و صلاحیت‌سنجی اساتید و مدرسان و موسسات برگزار کننده دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی می­‌کند.