آغاز پرداخت حقوق اردیبهشت و مابه‌التفاوت فروردین بازنشستگان
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد؛

آغاز پرداخت حقوق اردیبهشت و مابه‌التفاوت فروردین بازنشستگان

اخبار پولی مالی_ سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: فرایند پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق با روال معمول و اعلام قبلی از امروز ۲۰ اردیبهشت با اعمال افزایش حقوق آغاز شد.