حجم نقدینگی  ۴۰ درصد رشد کرد
در ۵ ماهه نخست سال :

حجم نقدینگی ۴۰ درصد رشد کرد

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ را بیش از ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۱ درصدی نسبت به مردادماه سال ۹۹ است.