۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

اخبار پولی مالی_ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.