دولت از خانه های لوکس‌ چقدر مالیات گرفت؟

دولت از خانه های لوکس‌ چقدر مالیات گرفت؟

اخبار پولی مالی_ آخرین آمارها حاکی از آن است که درآمد دولت از مالیات خانه‌های لوکس در هفت ماه امسال حدود ۱۷ میلیارد تومان بوده است که پنج میلیارد تومان بیشتر از درآمد دولت از این محل در شش ماه نخست سال بوده است.