واریز سود هفتاد شرکت دیگر از طریق سامانه سجام
رئیس سازمان بورس اعلام کرد:

واریز سود هفتاد شرکت دیگر از طریق سامانه سجام

اخبار پولی مالی-  تاکنون نیز ۲۳۰ شرکت سود خود را از طریق این سامانه پرداخت کردند و ۷۰ شرکت دیگر نیز تا پایان سال از طریق این سامانه سود خود را پرداخت خواهند کرد.