مهر پاسارگادیان بر دل دانش‌آموزان لرستان نشست

مهر پاسارگادیان بر دل دانش‌آموزان لرستان نشست

اخبار پولی مالی_ بانک پاسارگاد در ادامۀ فعالیت‌های خیرخواهانه خود در حوزۀ مسئولیت اجتماعی و در جهت توسعۀ زیرساخت‌های آموزشی در مناطق کمتربرخوردار کشور، 11 مدرسۀ جدید را طی مراسم جداگانه در روزهای 27، 28 و 29مهرماه سال 1401 در استان لرستان افتتاح کرد.