احتمال افزایش معافیت مالیاتی وجود دارد
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

احتمال افزایش معافیت مالیاتی وجود دارد

اخبار پولی مالی_ احتمال دارد در آخرین نسخه از لایحه بودجه که رئیس جمهور به مجلس ارائه می‌کند، عدد معافیت مالیاتی برای سال آینده افزایش یابد.